Предмет на правните науки. Правното явление и неговото съдържание