Правни норми, юридически факти, учение за конституцията и видове