Понятие за конституцията. Възникване. Конституция и държавно устройство