Обща характеристика на наказателно-изпълнителното право. Историческо развитие. Източници