Държавен орган – понятие, характеристика и особености